Skladování

Přeskladnění i dlouhodobé uložení komodit ve vlastním zázemím s moderní manipulační technikou a přímým napojením na dálnici D1.  Efektivní správa palet a volně loženého zboží včetně nestandardních rozměrů. Softwarová podpora pro plánování systémových rozvozů, čárové kódy a etiketáž. Paletizace, foliování, signování a distribuční rozvoz. Okamžitá a přehledná kontrola zbožového toku.